ادعا نمی کنیم که بهترینیم،اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیدند هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی

هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی
هنرستان برتر در عرصه آموزش همراه با تولید 
مطالب موجود در وبلاگ

بسمه تعالی نمونه سوال درس زبان فارسی اول دستور زبان 8 نمره

توجه :دانش آموزان عزیز این سوالات فقط به عنوان نمونه است و کل کتاب نیست وباید کل مطالب کتاب را بخوانید ( در امتحان انتظار همه نوع سوال را داشته باشید. ابتدا درس را کامل بخوانید پس از اینکه جواب ها را نوشتید درست آنها را از روی کتاب بنویسید و اصلاح کنید)

جمله

1-هسته ي گزاره . . . . . . . . . است

2- در جمله هاي زيرصاحب خبر و خبر را مشخص كنيد ؟

زنبور عسل شيره ي بهترين گلها را مي مكد آن پسران توپ را به فرهاد می دهند

غزالی از برخورد با آنها بهره می یافت . با بعضی از آنها مناظره می نمود

3-در جمله هاي زير نهاد جدا و نهاد پيوسته ( شناسه ) را مشخص كنيد

الف ) من درس مي خوانم ب) آنها غذا مي خورند ج) زبان فارسی شیرین است

4- براي نهاد زير گزاره ي مناسب بنويسيد؟

عقاب ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیر مرد . .. . .. . .. . . . . . . .

5- نام هر يك از اجزاي جملات زير را بنويسيد (با رسم نمودار )

دشمن از ما مي ترسد كتاب را خوانديد ؟ د) حسين آمد

قدر وقت را بدانیم او به افتخارات باستانی خود می نازید .

فردوسی بیشتر داستان های شاهنامه را از روایت های پهلوی گرفته است .

متصدي موزه جواني بود سي ساله مشركان بت ها را مي پرستيدند

6- در جمله ی زیرنوع متمم را مشخص کنید ؟

علی با دشمن می جنگد

فعل زمان و شخص آن را نیز یاد بگیرید

7- فعل« بروند» را با حفظ شخص به زمان ها ی خواسته شده ببرید

ماضي نقلي آينده ماضی ساده مضارع اخباری

8- زمان افعال زیر را بنویسید؟

گفته بودم خورده باشد خورده اید می رویم می نوشتید

9- فعل زير را به ترتيب صرف كنيد

شناختم ، . . . . . ، . . . . . ، . . . . . ، . . . . ، . . . . .

گفته بودیم . . . .. . ، . . . . . ، . . . . . ، . . . . ، . . . . .

گذر و ناگذر

10- در جمله هاي زير نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص كنيد و بگوييد گذرا به چيست ؟

الف)رزمندگان اسلام با دشمن مي جنگند ب) حسين به مدرسه رفت

ج ) علي نشست د ) من كتاب زبان فارسي را مي خوانم

ه ) احمد از دوستش رنجید

و ) تو كتاب ادبیات را مي خواندی ز ) نویسنده ی خوب واقعیات را خوب می نویسد .

11- جمله ي زير را گذراي به مفعول كنيد و اجزاي جمله ي جديد را بنويسيد ؟

زمين لرزيد

کودک خوابید

12- بافعل« چکاند »یک جمله بسازید و نقش های آن جمله را مشخص کنید

گرو ه های اسمی

13- در یک گروه اسمی وجود . . . . . . . . . .اجباری و وجود . . . . . . . . اختیاری است

14- ساخت واژه های زیر را مشخص کنید

گریه دانشمند قلم گلزار نرده گلاب سیما

خنده چهل ستون مداد دانشگاه پاسبان پوشه سفید رود

15-اسم خاص و عام را مشخص کنید

رخش میز دانشمند شمع مریخ دماوند هوشنگ

16-مفرد جمع های مکسر زیر را بنویسید

اجانب فلاسفه قرا

17- جمع های مکسر کلمات زیر را بنویسید و مثالهای کتاب

قله دعا

18-در جمله ی « ایران سرزمین ابن سینا ها و خواجه نصیرهاست »

الف یک اسم عام پیدا کنید ب- چرا « ابن سینا ها» جمع بسته شده است .

19- ثابت کنید واژه ی هوا در جمله ی زیر اسم معرفه (شناس )است

بوی شبدر هوا را عطر آگین کرده بود

20- ثابت کنید واژه ی جواهر امروزه در معنی مفرد به کار می رود ؟

21- باتوجّه به جمله «حسين انارآبدار ساوه را خورد » به سوالات زير پاسخ دهيد ؟

الف )يك گروه اسمي مشخص كنيد

ب) – هسته ي گروه اسمي را مشخص كنيد ؟

22- در گروه های اسمی زیر مضاف الیه و صفت را مشخص نمایید ؟

مرد دانا دفتر حسین گل زرد فرش گلستان

23- نوع صفت بیانی را در گروه های زیر معین کنید

چراغ روشن رنگ سفید سخن سنجیده لب خندان انسان مؤدب چشم گریان

ميوه ي خوردني گل محمدي مرد گوينده کتاب جالب رنگ حنایی غذای خوردني

24- از مصدر گسستن یک صفت لیاقت و از مصدر روییدن یک صفت فاعلی بسازید

توجه ازا ین درس به بعد را بیشتر بخوانید

وابسته های اسم

25- هسته و وابسته های پسین رادر عبارت های زیر مشخص کنید.

هر دانش آموز زرنگ مؤفقی بهترین قهرمان توانای جهان كدام كتاب تاريخ ؟

همین دو درخت میوه دار پروانه زیبای خیال آن دو پرنده كدام كتاب تاريخ ؟

اي چهار دانش آموز زرنگ هر دوست خوب شما دو خانه ی ییلاقی

26- برای نمودار زیر گروه اسمی بنویسید


صفت مبهم اسم صفت بیانی صفت پرسشی اسم صفت بیانی


اسم نشانه ی نکره صفت بیانی

27- چرا کلمه ی کدام درجمله زیر صفت پرسشی است نه ضمیر پرسشی

به کدام سو می رود ؟

28- با کلمه ی چند جمله ای بنویسید که صفت مبهم باشد

29- با کلمه ی کدام دو جمله بنویسید که در یکی صفت پرسشی باشد و در دیگری ضمیر پرسشی

ضمیر

30- در جملات زير ضمير را مشخص كرده و نوع آن را بنويسيد ؟

به من حالتی دست داد که خود را در حضور خدا می دیدم . پایم لگد می شد نه ناراحت می شدم و نه احساس درد می کردم .

احمد از برادرش دو سال کوچکتر بود آنها در یک کلاس درس می خواند ند

كتاب شما را به امانت برده ام علي گل را ديد و آن را بو كرد محمد برادرش را دوست دارد

ج) انسان پرهيزگار نماز خود را مي خواند رستم نهیبش می زند که هماوردت آمد

31- در جملات زير ضمير و مرجع ضمیر را مشخص كنید ؟

کبکی به هوا رفت . به زمینش آوردم . روی گون ها افتاد

22- در عبارت های زیر ضمایر شخصی جدا را به ضمیر شخصی پیوسته و( برعکس ) تبدیل کنید ؟

معلم ایشان آمده بود تا کتاب شما را بگیرد خیاط هنوز لباسش را حاضر نکرده بود

هر چه او را صدا می زدندف جواب نمی داد . لباسم کجاست داستان که خوانده بود برای ما تعریف کرد .

33- در عبارت های زیر ضمایر شخصی را ضمیر مشترک تبدیل کنید ؟

پدرم همیشه از کارهایش سخن می گوید .

گروه قیدی

34- چرا بخش مشخص شده در عبارت زیر قید است

چیزی نگذشت که در میان علف ها و خارها بوی دل خواه خود را یافت .

35- - در عبارت زیر قید ها را مشخص کنید و نوع آنها (نشانه دار و بی نشانه )را بنویسید ؟

فردا شب ، احمد با هوا پیما به شیراز می رود .

او با عجله رفت و اصلا ً توقف نکرد متاسفانه هوا گرم بود.

شاید با دقت درس را مطالعه نکرده بودم آهسته به راه خود ادامه دادیم .

علي رضا اصلا ً شلوغ نمي كند و به سرعت راه مي رود

هوا بسیار خنک و زیبا است ود ر فصل بهار بوی انواع گل های رنگارنگ به مشام می رسد .

داود به جبهه رفت و با دسمن جنگيد شما هرگز زحمات پدر و مادر خود را فراموش نكنيد

قرار بود ، همان روز صبح شاهین با اتوبوس به تبریز برود . ضمنا َ او بیمار هم بود

مرد صبح زود به راه افتاد چون شتر آهسته و آرام می رفت .

پدر از توی اتاق همه ی این بساط را می دید و آهسته ذکر می گفت . مثال های کتاب را نیز بخوانید

نقش نما

35 - در جمله ها ی زير نقش نما را مشخص كنيد و نوع آن را بنويسيد ؟

پدرم را دیدم و به او گفتم که مواظب خودش باشد پروردگارا ما را راه راست بنمای .

يا علي كودكان كوفه يتيم ماندند هوا سرد بود و برف مي باريد موضوع مسابقه را از دوستم پرسيدم

ای خدای بزرگ ! آتش عشق را در دل ما شعله ور ساز تا تو را زیباتر درک کنیم مثال های کتاب را نیز بخوانید

36- واژه ی خدا را با استفاده از نقش نماهای ( کسره - حرف اضافه )در جمله ی جداگانه ای بنویسید ؟

37-واژه ی حافظ را با استفاده از نقش نماهای ( کسره - ندا )در جمله ی جداگانه ای بنویسید ؟

38-واژه ی ادبیات را با استفاده از نقش نماهای ( را - حرف اضافه )در جمله ی جداگانه ای بنویسید؟

39- جاهای خالی را با نقش نمای مناسب پر کنید

اولین روزی . . . به دیدن دوستم رفتم او را . . . مزرعه دیدم .

40- زمان و شخص فعل هاي زير را مشخص كنيد ؟

فعل

مي نويسيد

گفته باشم

شخص

زمان

41- جدول زير را كامل كنيد

فعل

مصدر

بن ماضي

بن مضارع

صفت مفعولي

ديدن

رفت

نوشته

می خوریم

42- جدول زير را كامل كنيد

اسم

شمار(مفرد،جمع،اسم جمع )

عام ، خاص

ساخت (ساده مركب،مشتق)

خودكار

43- با توجه به متن زیر

« شتر آهسته می رود ...آبادی از پس گرمایی که بر دشت نشسته است ،خود را نشان می دهد . خار بن ها به زمین چنگ زده اند و سنگ ریزه ها از زیر پایش سر می خورند . »

زمان و نوع فعل های مشخص شده را بنویسید ثابت کنید که زمین یک اسم عام است

فعل جمله ی اول گذر است یا ناگذر ؟ یک اسم مرکب مشخص کنید

44- با توجه به متن زیر

چشما ن دخترک به رنگ آبی آسمانی بود و نگاه آرام و گیرایش تا عمق وجود را می کاوید .

نام صفت های مشخص شده را بنویسید . از فعل می کاود ( مصدر کاویدن ) صفت مفعولی بسازید .

45- با توجه به متن زیر

پیر مرد با خانواده هر سال تابستان به یوش می رفتند اما من می دیدم که او خود در این سفرهای هر ساله به جست و جوی تسلایی می رفت او دور از هرادایی به سادگی در میان ما زیست .

مرجع ضمیر او چیست کدام واژه ضمیر مشترک است

یک صفت اشاره و یک صفت مبهم در متن پیدا کنید

واژه ی تابستان و به سادگی در متن بالا قید به کار رفته نوع آن را بنویسید .

46- با توجه به متن زیر

رستم بی درنگ با سپاهی گران به جنگ سهراب رفت در نخستین روز جنگ کاری از پیش نبردند در روز دوم سهراب از پدر خواست که دست از جنگ بدارد.

بی درنگ چه نوع قیدی است هسته و وابسته ی گروه اسمی « نخستین روز جنگ » را بنویسید

یک صفت شمارشی پسین در متن بیابید

47- با توجه به متن زیر

دو خیاط به شهری وارد شدند و پادشاه را فریفتند که ما در فن خیاطی استادیم .

نقش واژه ی استاد چیست ؟ یک متمم قیدی در متن بیابید

حرف ربط را در متن پیدا کنید و نوع آن را بنویسید

یک وابسته ی پیشین و یک وابسته ی پسین در متن بیابید ونوع آن را بنویسید ؟

بسمه تعالی نمونه سوال درس زبان فارسی اول زبان شناسی 4 نمره

توجه :دانش آموزان عزیز این سوالات فقط به عنوان نمونه است و کل کتاب نیست وباید کل مطالب کتاب را بخوانید چون امتحان درس زبان فارسی هماهنگ است (ابتدا درس را کامل بخوانید پس از اینکه جواب ها را نوشتید درست آنها را از روی کتاب بنویسید و اصلاح کنید

زبان درس 1

1-چرا شناخت زبان دشواراست؟

2- منظور از پيچيدگي زبان چيست

3- ارکان اصلی زبان را تعریف کنید ؟

4- منظور از نظام چیست ؟

5- مقصود از ارتباط زبانی در تعریف زبان عموماً . . . . . . . . . از يك فرد به فرد ديگر است

6- مقصود از ارتباط زباني عمدتا ً . . . . . . . .است

7- عامل . . . . . . .موجب تغییر و تحول دائمی در زبان است

8- نشانه چیست و عبارت داده شده چند نشانه دارد « عید شما مبارک باد »

9- دو كلمه بنويسيد كه وجود خارجي ندارند ، ما آن را در زبان استفاده مي كنبم ودر ذهن خود براي آن وجود خارجي قائل هستيم ؟

10- دو کلمه بگویید که وجود خارجی داشته اند ولی برای ما از زمانی وجود پیدا کرده اند که نام آن ها وارد زبان فارسی شده است؟

شکل های زبان درس 6

11-مقصود از دوساختی بودن زبان چیست

12-براي ويژگي دو ساختی زبان يك مثال بزنيد ؟

13- نمونه زیر بیانگر کدام ویژگی زبان است

د+ و+س + ت = دوست دوستم + را + دیدم = دوستم را دیدم

14- با کدام ویژگی زبان می توان جملات نامحدود ساخت ؟

15- براي ويژگي نابجايي زبان يك مثال بزنيد ؟

16-براي ويژگي زایایی زبان يك مثال بزنيد ؟

17-ویژگی های زبان انسان را نام ببرید ؟

18- لهجه را تعريف كنيد ؟

19- تفاوت لهجه و گویش را بنویسید ؟

20- انواع گویش را نام ببرید ؟

21- - نوع گويش را در مثالهاي زير مشخص كنيد ؟ و مثال های شبیه آنها

الف ) گويش يزدي ب) گويش دوره ي صفوي ج )گویش واعظان و بازاریان

22-مهمترين ويژگي ها زبان انسان . . . . . . . . . . ، . . . . . . . . . . و نابجايي است .

23-شکل های مختلف یک زبان رابنویسید و یکی را تعریف کنید ؟

درس 15

24-مقصود از علمی بودن زبان چیست ؟

25-زبان شناسي سنتی چیست ؟ واز چه زمانی سروع شده است ؟

26-درزبان شناسي جدید هدف از مطالعه ی زبان چیست ؟ واز چه زمانی سروع شده است؟

27-زبان شناسي جدیدرا زبان شناسی . . . . . . . . . . و یا . . . . . . . .. . . . .. . می نامند .

28-هر یک از عبارت های زیر به کدام یک از انواع زبان شناسی مر بوط می شود ؟

الف ) به باغ اندرون ب) هدف از مطالعه ی زبان حفظ کتب آسمانی است .

ج) فقط به کشف واقعیت های زبان می پردازد د) شنیدستم

29- دو مشكل عمده ی مطالعه ي زبان را نام ببريد و راه حل هر كدام را بنويسيد ؟

30- وظیفه ی گویش شناسی چیست ؟

31-کدام یک از شاخه های زبان شناسی به مطالعه ی گذشته ی زبان می پردازد

32-جمله ي زير را كه در حوزه ي زبان شناسي تاريخي است به زبان امروز باز نويسي كنيد ؟ و جملات مشابه آن

بارانكي خرد خرد مي باريد چنان كه زمين تر گونه مي كرد .

33در عبارت «منت خدای را - عزّ و جلّ - که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت » کدام ترکیب در حوزه ی زبان شناسی تاریخی بخه کار رفته است ؟

درس 24

33- زبان شناسان مشکل پیچیدگی و گستردگی زبان را چگونه محرح می کنند ؟

34- گروه حرف اضافه در حوزه ی صرف بررسی می شود یا نحو ؟ با ذکر مثال مشابه آن را نیز یاد بگیرید مثل گروه اسمی و فعلی

35- عبارت «شکوفه های زیبای درخت » جزء کدام یک از گروه های زبانی محسوب می شوند ؟

37- عبارت «شنیده بودم » جزء کدام یک از گروه های زبانی محسوب می شوند ؟

38- معنا شناسی چه کاربردی دارد ؟

39- کدام یک از سطح های جداگانه ی زبان به بررسی معنای انواع تکواژها ، کلمه ها ، جمله ها و ... می پردازد

40- زبان شناسان از نشانه های زبان به چه نامی یاد می کنند ؟

1

50- واج شناسی را تعریف کنید ؟

51- دستور زبان را تعریف کنید ؟

52- دستور زبان به چند بخش تقسیم می شود ؟

53- در کتاب زبان فارسی کدام از سطح زبان مطرح می شود ؟

54- انواع جمله را در دستور زبان نام ببرید ؟ 4مورد

55858- از نظر معنا شناسي رابطه ي معنايي كلمات زير را بنويسيد ؟( ترادف ، تضاد ، تضمـّن )

كتاب و مدرسه خانه و منزل شب و روز پدر و والدین

ورزش و فوتبال سرا و خانه سرخ و قرمز بحر و دریا

غمین ومحزون زشت و زیبا نیک و بد

56- یک مثال برای ترداف و یک مثال برای تضمن بزنید ؟

درس 3

1-در تبدیل گفتار به نوشتار چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟

2-گاهی براي خیال انگیز کردن نوشته از شیوه ی . . . . . . . . . . .. . . . می توان استفاده کرد

3-نوشته زیر راکه به زبان گفتاری است به زبان نوشتاری بنویسید

4-یه پیر مرد خارکنی بود که هر روز می رف بیابون و خارارو جمع می کردو... ادامه در کتاب

بر899

.74++++++++799999++++++++++++++++++++++++++++….++++++++++++++++++++++++++++++++62

اي توصيف حالات روحي و عاطفي يك فرد به . . . . . . . . . . . . . توجّه مي كنيم . نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

ویرایش درس 5

5-ويرايش يا ويراستاري راتعريف كنيد

6- انواع ویرایش را توضیح دهید

7-کدام یک از ویرایش ها به جنبه ی دستوری و املایی اثر است .

8-عبارت زير را نشانه گذاري كنيد 75/0

عوامل مهم تربیت عبارتند از خانواده معلم مدرسه کتاب و

خاندان او از علمای تراز اوّل تهران بودند و گذشته گان او در این شهر مقام روحانی برجسته ای داشته اند .

پيامبر فرمودند طلب دانش بر هر مسلماني واجب است

گاندي در حالي به وطن باز گشت 1917 كه شهرت خاص و عام يا فته بود

می گویند زندگی نامه بیوگرافی و حسب حال اتوبیو گرافی دو حوزه ی مهّم نگارش هستند .

8- در جمله ي زير علامت (؟ ) چه مفهومي دارد ؟

وفات حافظ در سال 721(؟) اتفاق افتاد . توجه تمام نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

9-برای کاربرد قلاب [ ] یک مثال در جمله بزنید و یا علائم داخل جدول صفحات 26-29

نگارش علمی و ادبی درس 9 توصیف درس14

10-انواع توصیف را بنویسید 11- زبان به اعتبار شیوه ی بیان دو نوع است نام ببرید 12- زبان علمی چه تفاوتی با زبان ادبی دارد

13- در توصیف کدام دسته از جزئیات یک پدیده باید مورد برسی قرار گیرد ؟

14- کدام زبان بر رفتار مخاطب اثر می گذارد و او را به واکنش و هم حسی وا می دارد

15- کدامیک از جملات زیر ادبی و کدام علمی است ؟ چرا

الف - گل آفتاب در سپهر نیلگون جلوه نمود ( )

ب - آفتاب از شرق طلوع کرد ( )

ج- آفتاب غروب در ميان ابرهاي سرخ مي درخشيد،پايانروزي طوفاني بود و باران در مجمر سوزان مغرب ، چون شراره هاي آتش به نظر مي رسيد و غوكي در كنار آبگير مات و مبهوت انديشه مي كرد .

د- گونه به شکل هایی از زبان گفته می شود که هر کدام در جا و و موقعیت معینی به کار می روند

16- نویسنده چه چیزی را توصیف می کند ؟

الف - - آفتاب لب بام بود و هوا گرم گرم . از دیواری که رو به مغرب بود هرم آفتاب توی حیاط ... ص 70

ب - دهی مثل همه ی دهات : یک لانه زنبور گلی و به قد آدم ها ،کنا آب باریکه ای یا چشمه . . . . . ص 70

توجه تمام نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

54 - ............. در توصیف نقش اساسی دارند .

. 55- .................. و ......................... مواد توصیف را می سازد

مقایسه درس 11

16- هدف و غرض از مقایسه چیست ؟

17- مکتب و مدرسه را باهم مقایسه کنید

18- بین تفاوت ها و شباهت های دو امر با کدام یک از راه های پروراندن معانی میسر است ؟

19- در عبارت زیر از قرآن کریم از چه شیوه ای برای بیان مقصود خود استفاده کرده است ؟

« مثل کسانی که اموالشان را در راه خدا می بخشند هم چون دانه ای است که هقت خوشه می رویاند و در هر خوشه ای یک دانه و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند .» توجه تمام نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

20- مقصود از مقایسه ی دو نمایش نامه ی زیر چیست

درام صحنه ی حادثه رامجسم می کند و حماسه صحنه ی حادثه را حکایت می کندو. . . . . ص 54

ساده نویسی درس17

21- به جاي واژه هاي زير برابر هاي مناسب بنويسيد .5/0 مشابه صفحه ی 86 و89

كانديدا مستعمل نگهبان دین تواند بود

کوپن سوبسید در مقطع كنوني

22- در کدامیک از انواع نوشته ،عبارات و کلمات زاید (حشو ) دیده نمیشود

23- ویژگی های نوشته ی ساده را بنویسید 4 مورد

24- چرا در نوشتار امروز به کار بردن «از جای بشد » و «گفته آمد » نادرست است .

25- در چه صورت سخن ما صمیمی تر خواهد بود

26- دو نوشته ی زیر چه وجه اشتراکی از نظر زبانی دارند

الف ) و پیغمبر ما را- علیه السلام - بر هر که عرضه کردند ی ، نستدی .پیغمبر را بر حلیمه عرضه کردند هم نگرفت .

ب ) محبت پاکستانی ها نسبت به ما ایرانی ها برای من ،هم تکان دهنده بود و هم ناراحت کننده .

28- در نوشته زیر چرا مقصود نویسنده به خوبی فهمیده نمی شود

«من برای اظهار این سرّ ، فصول مشبع اندیشیده بودم و آن را اصول و فروع نهاده و میمنه و میسره آن را به حقوق صحبت و سوابق و سوابق آراسته »

بین افراد جامعه بشریت از نظر لون های متفاوت و از نظر فراست و هوش و قدرت تفکر ، اختلافی در کنه امر وجود ندارد

خاطره نویسی

29- به چه علت خاطرات بعضی از نویسندگان جزء با ارزش ترین آثار به جا مانده است 4 مورد ص 96

30- . . . . . . . . . . . عام ترين و صميمانه ترين نوع نوشتن است 31- حوادث و ایام با کدام نوشته ثبت و ماندگار می شود ؟

32- در خاطره نویسی به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

33- آیا خاطرات نوعی تمریتن نگارشی است؟ چرا؟

34- موضوعات خاطره را بنویسید 4 مورد

نامه نگاری

34- انواع نامه را نام ببرید

35-پیام تبریک و تسلیت جزء نامه های . . . . . . . . .است . 36- پیام دعوت و تشکر جزء نامه های . . . . . . . . .است .

37- نامه ی رسمی واداری از چند قسمت تشکیل می شود 4 مورد

38-محل امضاء و تاریخ در نامه های اداری کجاست ؟

39-کدام یک از انواع نامه صمیمی تر و بی تکلف تر است ؟

40- اشکالات نامه زیر را پیدا کنید نمونه های صفحه ی116 را حل کنید این سوال را حتما َ یاد بگیرید

41- نامه ي رسمي و اداري از چه قسمت هايي تشكيل مي شود چهار مورد نام ببريد ؟

42- درباره ي موضوع روبرو يك نامه پيام تبريك بنويسيد ؟ تبريك روز تولـّد دوستان

43- یک نامه ی تبریک عید به برادر بزرگتان که در شمال زندگی می کند بنویسید .

44- نامه ي دوستانه را تعريف كنيد ؟

45- اساسی ترین ویژگی نامه های دوستانه را بنویسید 126

خلاصه نویسی

46- در خلاصه نویسی به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

47- فایده های خلاصه نویسی را بنویسید ؟

48- جمله زير را خلاصه كنيد ؟ (حذف مترادف ها ، جملات معترضه و . . . . .) سوال مشابه صفحه ی 149

هر كه در كارهاي بزرگ و مهمّات با خردمندان و عـقلا مشورت و هم انديشي مي كند، در واقع شريك عقـل و انديشه ي آن ها مي شود .

دانشمندان و خردمندان با سعی و کوشش بسیار به هدف و مقصود خویش رسیده اند.

توصیف

49- توصیف باران 50 - شرح حال تخته سیاه از زبان خودش

52- یک خاطره از دوران تحصیل

53- با صفت تفضیلی « اعلم » و« ارشد » هر کدام جمله ی جداگانه ای بسازید؟

بسمه تعالی نمونه سوال درس زبان فارسی اول بخش بیاموزیم 3نمره ( 1نمره املا 2نمره مباحث دیگر )

1 - املای كداميك از گروه کلمات زیر نادرست است ، درست آن را بنویسید ؟ 1 نمره

عزّت و زلّت - اسف و اندوه - صفاهت و ناداني - ايجاض و اختصار –راجب درس خبث تینت – گاو ثمین – نقض غرض

رزیلت های اخلاقی - سپاس گذاری – دشمن غاصب - سنگ های خورد - یال و غارب – درنگ و تانی - غم قربت - بحر در کوزه

زیاد و مشبه - قلب و جناه - ثبت و زبط - شعن و منزلت - نغض و دلکش - حج گذاران - رایت و علم - نسیان و غفلت –

امیر و معمور - عناوین و القاب - ابراز مسرّت - وکیل و مغنن – حلقه های ازکار – محرمانه سری - فلق و شفق – قدر و خیانت - هور وماه -تعسی و پیروی - فریاد و نهیب - آسایش و فراغ بال - تحصین و اعجاب – عزم وبزرگی – زینت بخش از هار و گل ها- الغا و تفهیم تفحّسات عمیق - ستور مرتـّب و منظـّم - تملّغ و چرب زبانی - افراط و تفریط حاشیه گذاری - ایجاد و نشئت -

هوزه ی زبان شناسی - ادبیّات قنایی - وزیر انتباعات - عریزه چی دربار - اوج صما – روغن مایه - شاعر مآثر - راجب درس -

2- درست جملات زير را بنويسد و علّت غلط بودن آن را توضيح دهيد

نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايشات متعدّد ، شناخته شد

من مسابقه ای که دیروز برگزار شد را دیدم - کتابی که خریدی را خواندم - منظره ی زیبایی که دیروزدیدم را کشیدم

خانم كمالي مديره ي دبستان فردوسي است . - پروین اعتصامی شاعره ی برجسته ی اایرانی است .

آیا چه اتفاقی افتاده است . - آیا کی برای اردو آماده شویم - آیا چگونه می توانیم بر سرعت مطالعه ی خود بیفزایم ؟

آیا چگونه می توان طرق های گوناگون درس خواندن را فرا گرفت ؟ توجّه دو غلط دارد

هم آنان درباره مطبوعات مقاله نوشتند هم ما --- در کتابخانه هم آنان مطالعه می کردند و هم ما .

من گاها ً به مسافرت مي روم --- خبر قبولی دوستم را تلفنا َ گفتم

پیامبر اسلام - صلی الله - در مکه دیده به جهان گشود

او بر له و بر علیه کسی قیام نکرد این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد

آن قدر بازی کرد که به قول معروف خسته شد .

3- آیا کاربرد به قول معروف در جمله ی زیر صحیح است .چرا ؟

آن قدر ایستادم که به قول معروف زیر پایم علف سبز شد .

4-جمله ای بنویسید که در آن به قول معروف درست به کار رفته باشد ؟

5- همزه در کدام یک از مثال های زیر به حرکت کسره نیاز ندارد

قائم - جزء اول - جزء - منشا حیات - منشا

6- چرا کاربرد واژگان زیر در زبان فارسی نادرست است

شاعره - معلمه - گاها َ – دوما َ - اخبار ها - حواس ها - پیشنهادات

7- از دو جمله ی زیر کدام صحیح است چرا

الف) از فرمایشات جناب عالی بهره بردیم . ب) از فرمایش جنابعالی بهره بردیم .

الف) ملت ایران علیه رژیم سلطنتی قیام کرد ب) ملت ایران بر علیه رژیم سلطنتی قیام کرد

الف) این گیاه داروی خواص زیادی دارد ب) این گیاه داروی خواص های زیادی دارد

8- از میان واژه های زیر کدام واژه در زبان فارسی با معنی مفرد به کار می رود کلمات مشابه داخل کتاب است صفحه ی 82

حواس - حقوق - اسلحه - اخبار

9-چه کلماتی در زبان فارسی اهمیت املایی دارند

10-خط تحریری و ویژ گی آن

11-کدام خط برای برای دست نوشته های ما خط معیار است

12-خط نوشتن با دست رادر اصطلاح چه می گویند ؟

13-املای تقریری چیست ؟ و دو مورد از ویژگی های آن را بنویسید

14-املای کدام دسته از کلمات مضاف با حرف میانجی (ی ) درست است با دو مثال جدا توضیح دهید صفحه ی88

15- هر گاه کلماتی که مضاف و موصوف هستند .به مصّوت . . . . . . . و . . . . . . .. ختم شوند «ی» میانجی می گیرند . صفحه ی88

16- کاربرد حرف میانجی « ی » را بنویسید ؟ صفحه ی 88

17- اگر کلمه ای به صامت ختم شود در حالت اضافه . . . . . . . .. می گیرد . صفحه ی88

18- دو جمله زير را مختصر كنيد و به يك جمله تبديل كنيد

كيف قهوه اي است آن را خريدم ------------ احمد کتاب دارد کتاب را خواندم

19- درست واژگان « گزارشات »و «فرمایشات » را بنویسید

20- چرا کلمات « اخبار » و « اخلاق » را نمی توان جمع بست ؟

21- شکل درست واژه ی « اصلح تر » چیست ؟

22- جمله ای بنویسید که در آن رعایت نقس نمای اضافه (کسره ی اضافی )الزامی باشد .جواب صفحه ی 62.

23- جای خالی عبارت زیر را بطور مناسب پر کنید ؟

بعد از عبارت « به قول معروف » باید نمونه ای از . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . بیاید نه یک مطلب معمولی

24 از بیاموزیم صفحه ی 131 و 138 نیز مثالی یاد بگیرید

بسمه تعالی نمونه سوال درس زبان فارسی اول نگارش 5نمره

توجه :دانش آموزان عزیز این سوالات فقط به عنوان نمونه است و کل کتاب نیست وباید کل مطالب کتاب را بخوانید چون امتحان درس زبان فارسی هماهنگ است

درس 3

1-در تبدیل گفتار به نوشتار چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟

2-گاهی براي خیال انگیز کردن نوشته از شیوه ی . . . . . . . . . . .. . . . می توان استفاده کرد

3-نوشته زیر راکه به زبان گفتاری است به زبان نوشتاری بنویسید

4-یه پیر مرد خارکنی بود که هر روز می رف بیابون و خارارو جمع می کردو... ادامه در کتاب

براي توصيف حالات روحي و عاطفي يك فرد به . . . . . . . . . . . . . توجّه مي كنيم .

توجه تمام نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

ویرایش درس 5

5-ويرايش يا ويراستاري راتعريف كنيد

6- انواع ویرایش را توضیح دهید

7-کدام یک از ویرایش ها به جنبه ی دستوری و املایی اثر است .

8-عبارت زير را نشانه گذاري كنيد 75/0

عوامل مهم تربیت عبارتند از خانواده معلم مدرسه کتاب و

خاندان او از علمای تراز اوّل تهران بودند و گذشته گان او در این شهر مقام روحانی برجسته ای داشته اند .

پيامبر فرمودند طلب دانش بر هر مسلماني واجب است

گاندي در حالي به وطن باز گشت 1917 كه شهرت خاص و عام يا فته بود

می گویند زندگی نامه بیوگرافی و حسب حال اتوبیو گرافی دو حوزه ی مهّم نگارش هستند .

در جمله ي زير علامت (؟ ) چه مفهومي دارد ؟

وفات حافظ در سال 721(؟) اتفاق افتاد . توجه تمام نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

9-برای کاربرد قلاب [ ] یک مثال در جمله بزنید و یا علائم داخل جدول صفحات 26-29

نگارش علمی و ادبی درس 9 توصیف درس14

10-انواع توصیف را بنویسید 11- زبان به اعتبار شیوه ی بیان دو نوع است نام ببرید 12- زبان علمی چه تفاوتی با زبان ادبی دارد

13- در توصیف کدام دسته از جزئیات یک پدیده باید مورد برسی قرار گیرد ؟

14- کدام زبان بر رفتار مخاطب اثر می گزارد و او را به واکنش و هم حسی وا می دارد

15- کدامیک از جملات زیر ادبی و کدام علمی است ؟ چرا

گل آفتاب در سپهر نیلگون جلوه نمود ( )

آفتاب از شرق طلوع کرد ( )

آفتاب غروب در ميان ابرهاي سرخ مي درخشيد،پايانروزي طوفاني بود و باران در مجمر سوزان مغرب ، چون شراره هاي آتش به نظر مي رسيد و غوكي در كنار آبگير مات و مبهوت انديشه مي كرد .

گونه به شکل هایی از زبان گفته می شود که هر کدام در جا و و موقعیت معینی به کار می روند

16- نویسنده چه چیزی را توصیف می کند ؟

آفتاب لب بام بود و هوا گرم گرم . از دیواری که رو به مغرب بود هرم آفتاب توی حیاط ... ص 70

دهی مثل همه ی دهات : یک لانه زنبور گلی و به قد آدم ها ،کنا آب باریکه ای یا چشمه . . . . . ص 70

توجه تمام نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

54 - ............. در توصیف نقش اساسی دارند .

. 55- .................. و ......................... مواد توصیف را می سازد

مقایسه درس 11

16- هدف و غرض از مقایسه چیست ؟

17- مکتب و مدرسه را باهم مقایسه کنید

18- بین تفاوت ها و شباهت های دو امر با کدام یک از راه های پروراندن معانی میسر است ؟

19- در عبارت زیر از قرآن کریم از چه شیوه ای برای بیان مقصود خود استفاده کرده است ؟

« مثل کسانی که اموالشان را در راه خدا می بخشند هم چون دانه ای است که هقت خوشه می رویاند و در هر خوشه ای یک دانه و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند .» توجه تمام نمونه های داخل کتاب را نیز بررسی کنید

20- مقصود ازمقایسه ی دو نمایش نامه ی زیر چیست

درام صحنه ی حادثه رامجسم می کند و حماسه صحنه ی حادثه را حکایت می کندو. . . . . ص 54

ساده نویسی درس17

21- به جاي واژه هاي زير برابر هاي مناسب بنويسيد .5/0 مشابه صفحه ی 86 و89

كانديدا مستعمل نگهبان دین تواند بود کوپن سوبسید در مقطع كنوني

22- در کدامیک از انواع نوشته ،عبارات و کلمات زاید (حشو ) دیده نمیشود

23- ویژگی های نوشته ی ساده را بنویسید 4 مورد

24- چرا در نوشتار امروز به کار بردن «از جای بشد » و «گفته آمد » نادرست است .

25- در چه صورت سخن ما صمیمی تر خواهد بود

26- دو نوشته ی زیر چه وجه اشتراکی از نظر زبانی دارند

الف ) و پیغمبر ما را- علیه السلام - بر هر که عرضه کردند ی ، نستدی .پیغمبر را بر حلیمه عرضه کردند هم نگرفت .

ب ) محبت پاکستانی ها نسبت به ما ایرانی ها برای من ،هم تکان دهنده بود و هم ناراحت کننده .

28- در نوشته زیر چرا مقصود نویسنده به خوبی فهمیده نمی شود

«من برای اظهار این سرّ ، فصول مشبع اندیشیده بودم و آن را اصول و فروع نهاده و میمنه و میسره آن را به حقوق صحبت و سوابق و سوابق آراسته »

بین افراد جامعه بشریت از نظر لون های متفاوت و از نظر فراست و هوش و قدرت تفکر ، اختلافی در کنه امر وجود ندارد

خاطره نویسی

29- به چه علت خاطرات بعضی از نویسندگان جزء با ارزش ترین آثار به جا مانده است 4 مورد ص 96

30- . . . . . . . . . . . عام ترين و صميمانه ترين نوع نوشتن است 31- حوادث و ایام با کدام نوشته ثبت و ماندگار می شود ؟

32- در خاطره نویسی به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

33- آیا خاطرات نوعی تمریتن نگارشی است؟ چرا؟ 34- موضوع خاطره را بنویسید 4 مورد

نامه نگاری

34- انواع نامه را نام ببرید

35-پیام تبریک و تسلیت جزء نامه های . . . . . . . . .است . 36- پیام دعوت و تشکر جزء نامه های . . . . . . . . .است .

37- نامه ی رسمی واداری از چند قسمت تشکیل می شود 4 مورد

38-محل امضاء و تاریخ در نامه های اداری کجاست ؟

39-کدام یک از انواع نامه صمیمی تر و بی تکلف تر است ؟

40- اشکالات نامه زیر را پیدا کنید نمونه صفحه ی116 این سوال را حتما َ یاد بگیرید

41- نامه ي رسمي و اداري از چه قسمت هايي تشكيل مي شود چهار مورد نام ببريد ؟

42- درباره ي موضوع روبرو يك نامه پيام تبريك بنويسيد ؟ تبريك روز تولـّد دوستان

43- یک نامه ی تبریک عید به برادر بزرگتان که در شمال زندگی می کند بنویسید .

44- نامه ي دوستانه را تعريف كنيد ؟

45- اساسی ترین ویژگی نامه های دوستانه را بنویسید 126

خلاصه نویسی

46- در خلاصه نویسی به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

47- فایده های خلاصه نویسی را بنویسید ؟

48- جمله زير را خلاصه كنيد ؟ (حذف مترادف ها ، جملات معترضه و . . . . .) سوال مشابه صفحه ی 149

هر كه در كارهاي بزرگ و مهمّات با خردمندان و عـقلا مشورت و هم انديشي مي كند، در واقع شريك عقـل و انديشه ي آن ها مي شود .

دانشمندان و خردمندان با سعی و کوشش بسیار به هدف و مقصود خویش رسیده اند.

توصیف

49- توصیف باران

50- شرح حال تخته سیاه از زبان خودش

51- با كلمات زيريك نوشته ي وصفي د ريك بند بنويسيد ؟

بابونه ، وحشي ، شقايق ، آفتاب ، نم نم ، غلتيد

52- یک خاطره از دوران تحصیل

53- با صفت تفضیلی « اعلم » و« ارشد » هر کدام جمله ی جداگانه ای بسازید؟

بسمه تعالی نمونه سوال درس زبان فارسی اول بخش بیاموزیم 3نمره 1نمره املا 2نمره مباحث دیگر

1 - املای كداميك از گروه کلمات زیر نادرست است ، درست آن را بنویسید ؟ 1 نمره

عزّت و زلّت - اسف و اندوه - صفاهت و ناداني - ايجاض و اختصار –راجب درس خبث تینت – گاو ثمین – نقض غرض

رزیلت های اخلاقی - سپاس گذاری – دشمن غاصب - سنگ های خورد - یال و غارب – درنگ و تانی - غم قربت - بحر در کوزه

زیاد و مشبه - قلب و جناه - ثبت و زبط - شعن و منزلت - نغض و دلکش - حج گذاران - رایت و علم - نسیان و غفلت –

امیر و معمور - عناوین و القاب - ابراز مسرّت - وکیل و مغنن – حلقه های ازکار – محرمانه سری - فلق و شفق – قدر و خیانت - هور وماه -تعسی و پیروی - فریاد و نهیب - آسایش و فراغ بال - تحصین و اعجاب – عزم وبزرگی – زینت بخش از هار و گل ها- الغا و تفهیم تفحّسات عمیق - ستور مرتـّب و منظـّم - تملّغ و چرب زبانی - افراط و تفریط حاشیه گذاری - ایجاد و نشئت -

هوزه ی زبان شناسی - ادبیّات قنایی - وزیر انتباعات - عریزه چی دربار - اوج صما – روغن مایه - شاعر مآثر - راجب درس -

2- درست جملات زير را بنويسد و علّت غلط بودن آن را توضيح دهيد

نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايشات متعدّد ، شناخته شد

من مسابقه ای که دیروز برگزار شد را دیدم - کتابی که خریدی را خواندم - منظره ی زیبایی که دیروزدیدم را کشیدم

خانم كمالي مديره ي دبستان فردوسي است . - پروین اعتصامی شاعره ی برجسته ی اایرانی است .

آیا چه اتفاقی افتاده است . - آیا کی برای اردو آماده شویم - آیا چگونه می توانیم بر سرعت مطالعه ی خود بیفزایم ؟

آیا چگونه می توان طرق های گوناگون درس خواندن را فرا گرفت ؟ توجّه دو غلط دارد

هم آنان درباره مطبوعات مقاله نوشتند هم ما --- در کتابخانه هم آنان مطالعه می کردند و هم ما .

من گاها ً به مسافرت مي روم --- خبر قبولی دوستم را تلفنا َ گفتم

پیامبر اسلام - صلی الله - در مکه دیده به جهان گشود

او بر له و بر علیه کسی قیام نکرد این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد

آن قدر بازی کرد که به قول معروف خسته شد .

3- آیا کاربرد به قول معروف در جمله ی زیر صحیح است .چرا ؟

آن قدر ایستادم که به قول معروف زیر پایم علف سبز شد .

4-جمله ای بنویسید که در آن به قول معروف درست به کار رفته باشد ؟

5- همزه در کدام یک از مثال های زیر به حرکت کسره نیاز ندارد

قائم - جزء اول - جزء - منشا حیات - منشا

6- چرا کاربرد واژگان زیر در زبان فارسی نادرست است

شاعره - معلمه - گاها َ – دوما َ - اخبار ها - حواس ها - پیشنهادات

7- از دو جمله ی زیر کدام صحیح است چرا

الف) از فرمایشات جناب عالی بهره بردیم . ب) از فرمایش جنابعالی بهره بردیم .

الف) ملت ایران علیه رژیم سلطنتی قیام کرد ب) ملت ایران بر علیه رژیم سلطنتی قیام کرد

الف) این گیاه داروی خواص زیادی دارد ب) این گیاه داروی خواص های زیادی دارد

8- از میان واژه های زیر کدام واژه در زبان فارسی با معنی مفرد به کار می رود کلمات مشابه داخل کتاب است صفحه ی 82

حواس - حقوق - اسلحه - اخبار

9-چه کلماتی در زبان فارسی اهمیت املایی دارند

10-خط تحریری و ویژ گی آن

11-کدام خط برای برای دست نوشته های ما خط معیار است

12-خط نوشتن با دست رادر اصطلاح چه می گویند ؟

13-املای تقریری چیست ؟ و دو مورد از ویژگی های آن را بنویسید

14-املای کدام دسته از کلمات مضاف با حرف میانجی (ی ) درست است با دو مثال جدا توضیح دهید صفحه ی88

15- هر گاه کلماتی که مضاف و موصوف هستند .به مصّوت . . . . . . . و . . . . . . .. ختم شوند «ی» میانجی می گیرند . صفحه ی88

16- کاربرد حرف میانجی « ی » را بنویسید ؟ صفحه ی 88

17- اگر کلمه ای به صامت ختم شود در حالت اضافه . . . . . . . .. می گیرد . صفحه ی88

18- دو جمله زير را مختصر كنيد و به يك جمله تبديل كنيد

كيف قهوه اي است آن را خريدم ------------ احمد کتاب دارد کتاب را خواندم

19- درست واژگان « گزارشات »و «فرمایشات » را بنویسید

20- چرا کلمات « اخبار » و « اخلاق » را نمی توان جمع بست ؟

21- شکل درست واژه ی « اصلح تر » چیست ؟

22- جمله ای بنویسید که در آن رعایت نقس نمای اضافه (کسره ی اضافی )الزامی باشد .جواب صفحه ی 62.

23- جای خالی عبارت زیر را بطور مناسب پر کنید ؟

بعد از عبارت « به قول معروف » باید نمونه ای از . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . بیاید نه یک مطلب معمولی

24 از بیاموزیم صفحه ی 131 و 138 نیز مثالی یاد بگیرید


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
[ ] [ ] [ هنرستان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

استان کردستان
شهرستان دهگلان
هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی
تلفن:08725663620
فکس:08725663620
ایمیل:AGRIDEHGOLAN@CHMAIL.IR
دنیای مجازی
امکانات وب
هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی

Powered by WebGozar

Online User هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی