ادعا نمی کنیم که بهترینیم،اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیدند هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی

هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی
هنرستان برتر در عرصه آموزش همراه با تولید 
مطالب موجود در وبلاگ

 

برای دریافت نمونه سؤالات امتحانی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

  بانک آزمون  


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1-به قسمتهایی از رایانه که به صورت فیزیکی بوده و قابل لمس می باشند، چه گفته می شود؟

2-به اجزای مختلفی که در کنار یکدیگر برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده کار می کنند چه می گویند؟

3-واحدهای اصلی یک رایانه را نام ببرید.

4-سه واحد اصلی یک CPU را بنویسید.

5-بیت را تعریف کنید.

6-نام سه نوع حافظه اصلی را بنویسید

7-مفهوم اطلاعات را در رایانه بنویسید.

8-حافظه RAM حافظه ای است ............................ و از نوع .............................. است.

الف) اصلی – هم خواندنی و هم نوشتنی ب) اصلی – فقط خواندنی

ج) جانبی – هم خواندنی و هم نوشتنی د) جانبی – فقط خواندنی

9- رایانه ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید.

10-برای تغییر زبان صفحه کلید از فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟

الف) Alt+Tab ب) Alt+Shift

ج) Ctrl+Enter د) Alt +Ctrl

11-با استفاده از کدام کلید می توان در صفحه دسک تاپ از پنجره فعال عکس بگیریم؟

الف) Print Screen ب) Alt+ Print Screen

ج) Caps Lock د)Ctrl + Print Screen

12- کلید ترکیبی برای مخفی کردن پوشه ، پس از انتخاب(های لایت) آن کدام است؟

الف) کلیک راست و انتخاب زبانه General ب) Alt + Enter

ج) Ctrl + Enter د) همه موارد

13- کلید ترکیبی میانبر برای کپی کردن یک فایل (با استفاده از صفحه کلید) کدام است؟

الف) Ctrl +X ب) Ctrl +C

ج) Ctrl + O د) Ctrl + N

14-در هنگام مرتب کردن فایل های و فولدرهای درون یک پوشه بر اساس نوع، انتخاب کدام گزینه مناسب است؟

الف) Modified ب) Thumbnails

ج) Icons د) Type

15- کلید ترکیبی برای حرکت در بین پنجره های فعال توسط صفحه کلید کدام است؟

الف) Alt + Tab ب) Alt + Space

ج) Alt + f2 د) Ctlr + Tab

16- در سیستم کد گذاریASCII برای نشان دادن حروف و ارقام از چند رقم استفاده می شود؟

الف) 5 ب) 16

ج) 32 د) 8

17- حافظه های فلش جزء کدام نوع حافظه می باشند؟

الف) EPROM ب) EEPROM

ج) HDD د) RAM

18-برای بازگرداندن فایل حذف شده موجود در سطل بازیابی به محل اولیه قبل از زمان پاک شدن ،از کدام گزینه

استفاده می شود؟

الف) delete ب) Cut

ج) Restore د) Properties

19- سریعترین روش برای انتخاب چندین فایل متوالی درون یک فولدر با پایین نگه داشتن کدام کلید صفحه کلید امکانپذیر است؟

الف) Shift ب) Ctrl

ج) Alt د) Tab

20-از کدام برنامه برای فشرده سازی پرونده ها استفاده می شود؟

الف) Notpad ب) Paint

ج) WinRAR د) Calculator


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

رشته : امور زراعي و باغي

درس : حفظ نباتات (1) و (2)

1- از كدام وسيله براي نرم كردن بدن حشرات استفاده مي شود ؟

الف) فرمالين ب) هيس تند ج) اتالوار د) دسيكاتور

2- كداميك از حشرات زير دگرديسي كامل دارند ؟

الف) دم مو نقره اي ب) مگس خانگي ج) سن گندم د) آبدزدك

3- جمع آوري آفات با دست يا وسيله ديگر كدام روش مبارزه است ؟

الف) مكانيكي ب) فيزيكي ج) تلفيقي د) قانوني

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

بانک سوال : رشته گاوداری صنعتی

1- عارضه پیکا یا هرزه خواری در نتیجه کمبود کدام عنصر در بدن دام بروز می‌کند ؟

1- سدیم £ 2- کلر £ 3- فسفر £ 4- کلسیم £

2- در حیوانات باردار کمبود ویتامین ‌E کدامیک از عوارض زیر را ایجاد می‌کند ؟

1- نرمی استخوان£ 2- سقط جنین £

3- تولد گوساله مرده یا ضعیف £ 4- موارد 2 و 3 درست است£


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

ازاجتماع دویاچندجنس ................. به وجود می آید.

الف- تیره ب- رده ج- راسته د- گونه

بنیانگذار رده بندی طبیعی چه کسی بود؟

الف- ارسطو ب- لینه ج- لامارک د- آگاسی

گاهی دو موجودزنده درحالی که باهم زندگی می کنندکه یکی ازآن ها سود می بردبدون آن که به موجود زنده ی دیگر سودیازیان برسد.

الف- زندگی همیاری ب- زندگی صیادی ج- زندگی انگلی د- زندگی همسفرگی


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

نام علمي گندم را بنويسيد؟

1

در گندم دو نوع ريشه وجود دارد آنها را نام برده و بنويسيد كه هر كدام از كجا منشاء گرفته‌اند؟

2

وزن هزار دانة گندم ............... است؟

الف) 30- 20 گرم ب) 75- 30 گرم ج) 100- 75 گرم

3

ميوه در گندم ...................... ناميده مي‌شود؟

4

گندم خودگشن است يا دگر گشن؟

برای مشاهده کامل نمونه سوالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1. نام پوسته جامد زمین چیست؟

الف )بیوسفر ب)لیتوسفر ج)اتمسفر د)هموسفر

1

2.فرمول شیمیایی زیر کدام حالت عامل شیمیایی پدیده هوا دیدگی را نشان می دهد؟

H2O H+ +OH-

الف )هیدراسیون ب)کربوناسیون ج)اکسیداسیون


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1.کدام بخش از کشاورزی با کشف امریکا مورد توجه قرار گرفت

الف)درختکاری ب)زراعت ج)سبزیکاری د)گلکاری

1

2.کدام یک از گیاهان زیر جزء غلات نمی باشد

الف)ذرت ب)ارزن ج)برنج د)کلزا

1

3 .گیاهان تیره حبوبات در داشتن کدام ماده غذایی غنی می باشند

الف)ویتامین ب)چربی ج)پروتئین د)هیدرات کربن

1

4.کدام یک از درختان میوه خزان دار منطقه نیمه گرمسیری است؟

الف)مرکبات ب)انار ج)دارابی د)ازگیل

1


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]
دانش آموزان عزیز این سوالات فقط به عنوان نمونه است و کل کتاب نیست وباید کل مطالب کتاب را بخوانید ( در امتحان انتظار همه نوع سوال را داشته باشید. ابتدا درس را کامل بخوانید پس از اینکه جواب ها را نوشتید درست آنها را از روی کتاب بنویسید و اصلاح کنید)

جمله

1-هسته ي گزاره . . . . . . . . . است

2- در جمله هاي زيرصاحب خبر و خبر را مشخص كنيد ؟

زنبور عسل شيره ي بهترين گلها را مي مكد آن پسران توپ را به فرهاد می دهند

غزالی از برخورد با آنها بهره می یافت . با بعضی از آنها مناظره می نمود

3-در جمله هاي زير نهاد جدا و نهاد پيوسته ( شناسه ) را مشخص كنيد

الف ) من درس مي خوانم ب) آنها غذا مي خورند ج) زبان فارسی شیرین است

برای دریافت متن کامل تمونه سوالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]
1- برداشت را تعریف کنید؟

2- شرایط برداشت غلات در شرایط جوی مناسب را توضیح دهید؟

3- دروگر چیست و انواع آن را نام ببرید؟

4- قسمتهای اساسی خرمنکوب را ذکر کنید؟


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1.  علل توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی را نام ببرید

 

2.  چهار مورد از اهداف خاک ورزی را بنویسید

 

3.  انواع تیغه بر اساس شکل ظاهری را توضیح دهید

 

4.  اگر گاو آهن بطور صحیح تنظیم نباشد چه معایبی بروز می کند؟

 


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1.جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

در ته ششه ی سم لایه ای از کلوخ های ....................... به ضخامت 6 میلیمتر قرار می دهند و روی آن را با گچ شکسته بندی می پوشانند.

سلسله               شاخه               رده              ...................            گروه              ...................

از دو بالان مفیدی که در کنترل آفات موثرند ، می توان از مگس های شکاری ............... و مگسهای انگل .......................نام برد

در شبه رده ی قارچ های ناقص متداولترین نوع اسپوری که در تولید مثل آنها تشکیل می شود ، ....................می باشد.
موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

.هر عبارت را با گزینه صحیح یا غلط مشخص کنید؟                                                              صحیح            غلط

الف) طور کلی عرض کف نهر دو برابر عمق آن در نظر می گویند

ب)شیب طولی نهر باید طوری انتخاب گردد که سرعت آب از 1.5 تا 2 متر بر ثانیه تجاوز نکند

ج)هر چه سرعت جریان آب کمتر باشد عمل تبخیر کمتر صورت می پذیرد

د)در آبیاری کرتی در ابتدای آبیاری شدت نفوذ آب در خاک بسیار زیاد است
موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1.از تقسیم اختلاف ارتفاع بین دو نقطه به فاصله آن دو نقطه چه چیزی بدست می آید

2.نفوذ پذیری چیست ؟ چه نوع خاک­ هایی نفوذ پذیری بیشتری دارند؟


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1.تعریف سلامتی از نظر سازمان بهداشت جهانی چیست ؟

2.اختلالات مهم بینایی را ذکر نمایید


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]

1. نام پوسته جامد زمین چیست؟

الف )بیوسفر                        ب)لیتوسفر                         ج)اتمسفر                       د)هموسفر

2.فرمول شیمیایی زیر کدام حالت عامل شیمیایی پدیده هوا دیدگی را نشان می دهد؟

H2O             H+ +OH-

الف )هیدراسیون                    ب)کربوناسیون               ج)اکسیداسیون                         د)هیدرولیز


موضوعات مرتبط: بانک سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ هنرستان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

استان کردستان
شهرستان دهگلان
هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی
تلفن:08725663620
فکس:08725663620
ایمیل:AGRIDEHGOLAN@CHMAIL.IR
دنیای مجازی
امکانات وب
هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی





Powered by WebGozar

Online User هنرستان کشاورزی خسروی کردستانی